May 2012

Event

10 Joër Eurosolar Lëtzebuerg

Eurosolar Lëtzebuerg a.s.b.l. invitéiert op eng séance académique de 14. Juni 2012 ëm 18:30 Auer mat Festviirtrag:ENERGIEWENDE DURCH ERNEUERBARE ENERGIENChancen und Herausforderungen Riedner:Henri Kox, Deputéierten, President vun Eurosolar LëtzebuergMichel Brachmond,