Zesummen d’Energietransitioun meeschteren – d’Energiekooperativen hëllefen dobäi

De Mëttwoch, de 26. Oktober hate mir ee Workshop an Zesummenaarbecht mam CELL (Centre for Ecological Learning) mat den Energiekooperativen, déi hei zu Lëtzebuerg vertruede sinn, an dat sinn der nawell e puer:

Den Owend war immens interessant a léierräich fir eis alleguer, an et wäerten an Zukunft nach méi esou Owenter organiséiert ginn.

Wann dir interesséiert sidd, enger Energiekooperativ bäizetrieden, fannt dir alleguer d’Informatiounen iwwert eise Site www.biergerpv.lu.

Hei fannt dir nach e puer Impressioune vum Owend:

You may also like these